Kurumsal Değer ve İlkelerimiz

İNNOSİS MAKİNE

Önce Müşterilerimiz

Tüm birimlerimizle birlikte çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım anlayışıyla iç ve dış müşterilerimizin taleplerini hızlı şekilde faaliyete geçiririz. Bu bağlamda elde ettiğimiz başarı bizim kuruluş misyonumuzdur.

Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz

Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

İnsan Kaynağımız

Bilim, Birlik, başarı meşalemizin ışığında; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğunu inanırız.

Etik Duruşumuz

Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

Çevreye doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürürüz.

İletişim

İletişimde, karşılık bilgi verme ve dinlemeyi temel alarak herkesin düşüncelerini organizasyonun her düzeyinde, açıkça ifade edebileceği ortam oluşturmaktır.